สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิติยา   พรมอุ่น
2. เด็กหญิงอัญชลี    ถาวร
 
1. นายทนงศักดิ์   พลดงนอก