สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนชุมช้าง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงงอภิญญา   เจริญรัมย์
 
1. นางศรีวณา   อบเพ็ชร์
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงณัฐภัทร   มะนาวนอก
 
1. นางสาวสุดารัตน์   มะนาวนอก
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 17 1. เด็กชายปฐวี   ป้อมอาสา
2. เด็กหญิงปัณฑิตา    มีมา
3. เด็กหญิงวรัทยา   วังหอม
 
1. นางสาวสุดารัตน์    มะนาวนอก