สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธีรพัฒน์   แสนคำ
 
1. นางณิชาดา   บุญสิทธิ์