สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กชายอานนท์   อัคคะแก้ว
 
1. นายบรรลัง   สระอินทร์