สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนคนทา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงปฐมพร   ทองภู
 
1. นางปิยพร  ทองภู