สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนคนทา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 18 1. เด็กหญิงศิริพร  ผ่องแผ้ว
 
1. นางจารุนันท์   นาคุณทรง