สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวาสนา  หลามนอก
2. เด็กหญิงสุภัสรา   ภูดินดง
3. เด็กชายเจษฎา  ดอกสันเทียะ
 
1. นางศิริแข    หินตั้ง