สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงชญาดา  ชำนินอก
2. เด็กหญิงชนุตรา  ชำนินอก
3. เด็กหญิงอัญชฎา  ศักดิ์แสง
 
1. นางรติมา  สนนอก