สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงนิชภัทร  บุญชื่น
 
1. นางรติมา   สนนอก