สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงสุนิสา  วันทาแท่น
 
1. นางพิมลสิริ  ประกิคะ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายสาธิต  พันธุ์มะโน
 
1. นายอภิรักษ์  หาญประชุม
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายพีรพล  พลยางนอก
2. เด็กชายวรยุทธ  ทองผดุง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  อุทัยดา