สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงมีนา  นามบุญศรี
 
1. นางสาวนวภัทร  สมานพันธ์