สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 79 เงิน 18 1. เด็กหญิงอริสรา  ธงชาย
 
1. นางอุบล  สุวรรณรัตน์