สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ยามบุญ
 
1. นางสว่างจิตต์  กฤติธำรง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 37 เข้าร่วม 11    
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงเมฆขลา   ลาละคร
 
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  วังหอม
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  พรมวันนา
 
1. นางสว่างจิต  กิตติธำรงค์