สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงพิมญดา  พรมจันทร์
 
1. นางไพรวัลย์   มาตรวังแสง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฎณิชา  วันทาแท่น
 
1. นางไพรวัลย์  มาตรวังแสง
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายภานุพงษ์   สาสิทธิ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    จันโสภา
 
1. นางศรีวัณ   ศรีบุตรศรี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงอภิญญา  วันสา
 
1. นางสุภักดิ์  มาตรวังแสง