สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76.33 เงิน 10 1. เด็กชายจักรี   เพียนอก
 
1. นางสายฝน  โคตรศิริ