สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายสราวุฒิ  จันทร์ร้อยเอ็ด
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ดอกรักกลาง
 
1. นางรัตนา  โฉมทอง
2. นางสาวรุ่งทิพย์  ผลไม้