สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิยดา  เหง่าเฮียง
2. เด็กหญิงสุจิรา  ประวันจะ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  สมแวง
 
1. นางรุ่งทิพย์  ผลไม้
2. นางสุุนิทรา  พลยางนอก