สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 18 สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68.33 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสุจิตรา   ศรีสุราช
 
1. นางอำพัน  เพ็งทองหลาง