สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 18 สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กชายจักรพันธ์    เนตรหาญ
2. เด็กชายพิแชษฐ์   โสธร
 
1. นางสาวชนัชฌา  อินทโร
2. นางสาวศิริพร  ทะสุนทร