สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 18 สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกำพล  อาฮี
 
1. นางสาวบุญมี   อัครปทุม
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ศิริเวช
 
1. นางเพ็ญจรัส  อ่อนจันทร์
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกัมปนาท   ขอเหนี่ยวกลาง
 
1. นางเพ็ญจรัส  อ่อนจันทร์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุวรรณา  พิมลนอก
 
1. นางเพ็ญจรัส   อ่อนจันทร์
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กชายกัมปนาท  ขอเหนี่ยวกลาง
 
1. นางเพ็ญจรัส  อ่อนจันทร์
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายอาทร  แฝงด่านกลาง
 
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุวรรณา  พิมลนอก
 
1. นางพิมจรัส  อ่อนจันทร์