สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    เกตุคำขวา
 
1. นางธนิดา   โรงชัยภูมิ