สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงนนิศรา  ป้อมเพชร
2. เด็กชายศิริศักดิ์  มารศรี
3. เด็กหญิงหัสชาวรรณ  แกมกระโทก
 
1. นางสุกัญญา  พิบูลย์รุ่งเรือง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  ยะปะตัง
2. เด็กหญิงปิ่นนภา  สาอุตม์
3. เด็กชายวัชพล  การนอก
 
1. นายสุวิช  จั่นแค้น
2. นายเฉลิมศักดิ์  โลหากาศ