สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านด่านช้าง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายดนุกร  คชรินทร์
2. เด็กชายนัฐวัชร  บุปผาชาติ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  สาอุตม์
 
1. นายแดนชัย  จันทร์ภิรมย์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกธิราภรณ์  วรรณจิตร์
2. เด็กชายทรงวุฒิ  คำจันทร์ต๊ะ
3. เด็กหญิงปนัดดา  อาพัดนอก
 
1. นางสุภาพ  นวลพลกรัง