สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงสุกัญญา  เทพธีร์
2. เด็กหญิงสุมาลัย  กล้าหาญ
 
1. นายไชยยัน  หงษ์มาลา