สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระพี้ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 61 ทองแดง 6 1. เด็กชายบุญญินท์  จันใด
 
1. นางสาวอำนวยศิลย์  บุปผาลา