สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระพี้ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กชายธนกฤต  เจือจันทร์
 
1. นางหอมหวล  จันภิรมย์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  มะนาวนอก
2. เด็กหญิงพัชรา  โสภา
3. เด็กหญิงสุดาทิพย์  ทับถม
 
1. นางชฎาพร  จอดนอก
2. นางดวงจิตร์  ไพรงาม