สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 7 1. เด็กชายปรเมษฐ์  นามโคตร
2. เด็กชายฤทธิพร   มัครวาฬ