สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.67 เงิน 19 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ไปพะนา
 
1. นายสุธี  จันทร์ประสิทธิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงวีกาวิ  นุแรมรัมย์
 
1. นายสุธี  จันทร์ประสิทธิ์