สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงธีมาพร  แก้วศรีนวล
 
1. นางสำลี  ศรีโคตร