สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 68.66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงธัญมน  ดำนอก
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พิศเพ่ง
3. เด็กหญิงอริสา  เพียนอก
 
1. นางเกษร  แสนคำเป็ง