สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เศษสุวรรณ
2. เด็กชายธนพล  แก้วศรี
3. เด็กชายนฤเบศก์  ศิริมนตรี
 
1. นางสุรีรัตน์  ธีระบุญชัยกุล