สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงศรายุทธ  นามคง
2. เด็กหญิงสมใจ  จันภิรมย์
3. เด็กหญิงเพชรลดา  หมั่นกิจ
 
1. นางเกษร  แสนคำเป็ง
2. นายไชยันต์  หงส์มาลา