สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายธีรดนย์  วงศ์อินตา
 
1. นางสาวพัชชาพร  อาจจุฬา