สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูขาด สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงเขมจิรา  อัฆฒ์จรูญโรจน์
 
1. นางทิพวรรณ  พันธ์วิริยากุล