สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเก่างิ้ว สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วแดง