สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเก่างิ้ว สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกอญาวี  เทียมณรงค์
2. เด็กหญิงพรชนิตา  สิงเจริญ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อินธิสา
 
1. นายกิตติโชค  เกศศรีพงษ์ศา
2. นางสาวศิรินภา  ทองพันธ์
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กชายนภัสกร  เลื่อมใส
 
1. นางสมบูรณ์  ประจง
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กชายปรมินทร์  พรมพาน
 
1. นางสมบูรณ์  ประจง