สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไข่ผำ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 1. เด็กชายสุพจน์  เพียนอก
 
1. นายสุชาติ  โยศรีคุณ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เพียนอก
 
1. นายประวัติ  เลิกนอก