สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 54.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงภีรญา  พันธ์สวัสดิ์
 
1. นางทิวากร  สังแก้ว