สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 18 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงจันทร์
 
1. นางนงลักษณ์  บัวบาน