สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลิตา   ผินนอก
 
1. นางประไพพิศ   แก้วดอนรี