สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงอภิชญา    เสริฐประสม
 
1. นายนคร   แถวไธสง