สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐพงษ์   โตเหล็ก
2. เด็กหญิงพรชิตา   นาคเกิดพเนาว์
 
1. นายณัฐวุฒิ   วิเศษวงษา