สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   เสริฐประสม
2. เด็กหญิงวิภาวดี   ปลิดกลาง
3. เด็กหญิงศศิธร   ประเสริฐนอก
 
1. นางทองจันทร์   พรมป้อ