สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกู่ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  กรวยสวัสดิ์
 
1. นางลำภู  ชาประชุม