สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 1 (บัวใหญ่สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายไตรภพ   วิประธรรม
 
1. นายทิชากร   วงศรีลา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศักดา   เกาะด่านกลาง
2. เด็กหญิงอารียา   ศรีษะพรม
 
1. นางทิชากร   วงศรีลา