สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสุกัลยา  เลื่อมใส
2. เด็กหญิงสุทราวดี  เพ็งโคตร
 
1. นางสาวรำไพ  พงษ์ศรี