สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 19 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สวนหนองปริง
 
1. นางสุจี  สุทธิ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงกรรณิกา   สวนหนองปริง
 
1. นางสาวศุภลักษณ์   เลิกนอก
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงรัญชิดา   คลองกลาง
 
1. นางสาวศุภลักษณ์   เลิกนอก