สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงรัญชิดา   คลองกลาง
 
1. นางสาวศุภลักษณ์   เลิกนอก