สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงศิริภัทร    จันทีเทศ
2. เด็กหญิงสุพรรษา    ดงหิ่ง
 
1. นายวิวัฒนากร   พิมพ์มนต์