สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำสระแก้ว
 
1. นางพิสมัย  โลหากาศ